Access to international English

Access to international English : programfaget internasjonal engelsk

Cappelen Damm AS

  • 996 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Richard Burgess, John Anthony, Robert Mikkelsen

Access to International English (AIE) har fra faget ble startet opp under Kunnskapsløftet utmerket seg med: grundige artikler som gir både oversikt og dybdeforståelse oppgaver med stor variasjon i arbeidsmåter og nivå skrive- og analysekurs som gjør elevene godt forberedt på eksamen og på å bruke engelsk i dagliglivet Disse sterke sidene ved læreverket er beholdt og videreutviklet i 2017.Markedslederen i programfaget Internasjonal Engelsk har gjennomgått en grundig revisjon og oppdatering. Forrige utgave av AIE kom i 2012, og det har derfor vært både naturlig og nødvendig å gjøre vesentlige endringer i kapitlene om engelskspråklige medier, multikulturelle samfunn og globale utfordringer. Noen temaer behandles nå på tvers av kapitlene, f. eks behandles medias rolle mht. den globale utfordringen terrorisme, mens problemstillinger knyttet til multikulturelle samfunn videreføres i sammenheng med drøftingen av flyktningkrisen i neste kapittel. I kapitlet om globale utfordringer drøftes kvinners rettigheter både i forbindelse med menneskehandel (trafficking) og vannmangel, før en tale av Emma Watson om likestilling tar for seg feminisme på en måte elevene vil kunne relatere seg til. I kapitlet om internasjonal utdanning og arbeidsliv tas tematikken videre i forbindelse med bl.a. problemer knyttet til lik rett til utdanning. Disse «røde trådene» i læreverket gir elevene trening i å forstå globale sammenhenger i en verden som ofte oppleves som fragmentert og forvirrende. Litteratur er fortsatt en viktig del av AIE. I den nye utgaven er mer enn halvparten av de litterære tekstene nye - de fleste også i bokstavelig forstand siden de er skrevet i løpet av de siste par tiårene. Som for sakprosaen er spennet stort - fra «Twitter Stories» på 140 tegn til T. Coraghessan Boyles lange novelle «The Fugitive». Litteratur brukes i alle kapitlene til å gi innsikt i tematikken, som når Kim Z Dales «Die Spy» gir et satirisk blikk på det moderne overvåkingssamfunnet eller «Thirst» av Max Andrew Dubinsky skildrer effekten av vannmangel i USA etter en framtidig klimakrise. I et eget kapittel brukes noveller og dikt til å gi elevene en innføring i litterær analyse. Begrepene plot/theme, point of view/irony, characterisation og setting forklares gjennom analyser av fire noveller og oppgaver til andre litterære tekster i kapitlet og i boka for øvrig. Tilsvarende begreper for diktanalyse forklares ved hjelp av to dikt. I tråd med ønsket om god sammenheng i læreverket, har de litterære tekstene i dette kapitlet tematikk som passer godt sammen med de øvrige kapitlene i boka, for eksempel omhandler diktet «X» av Imtiaz Dharker bl. a. fattigdom og klimaproblemer, mens novellen «Paradise» av Matthew Kneale har kulturforskjeller og ulike verdier som et viktig tema. Litterære bidragsytere i AIE: John Agard - Kim Z Dale - Vikas Swarup - Gary Soto - Tarquin Hall - Grace Nichols - Kazuo Ishiguro - Ken Liu - A.L. Hendriks - Ben Judah - Yusuf M. Adamu - Max Andrew Dubinsky - Chimamanda Ngozi Adichie - Lucinda Nelson Dhavan - Ken Saro-Wiwa - T. Coraghessan Boyle - Peter Orner - Matthew Kneale - Imtiaz Dharker - Simon Armitage - Dian Million e ressurser Elevnettstedet på access.cdu.no er gratis og åpent og skal brukes som et supplement til læra. Det inneholder mange interaktive oppgaver, ekstra tekster, samt lenker til nyttig fagstoff. Lærernettstedet er lisensbelagt. Ressursene inkluderer bl. a. kapittelprøver, løsningsforslag til oppgavene i boka og forslag til årsplan. Lyd på nett Elev (lisens) Lyd på nett Lærer (lisens)

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 3 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 384
ISBN: 9788202530655 Vekt: 965 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2017
Veil. pris: 1029 Kategori: Læremidler: fremmed- eller andrespråk: språkopplæring
Serie: Access to international English