Aksjeklasser

Aksjeklasser : adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser

Universitetsforlaget AS

  • 757 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Erlend Eriksen Gjein

Aksjeklasser innebærer et brudd med likhetsprinsippet i aksjeselskapsretten: at alle aksjer gir lik rett i selskapet. Bruken av aksjeklasser reiser en rekke teoretiske og praktiske problemstillinger. I denne boken analyserer forfatteren regelverket knyttet til aksjeklasser i Norge, herunder hvilke begrensninger som finnes for aksjeeiernes bruk av aksjeklasser. Hovedvekten av reguleringene finnes i aksjelovgivningen, men verdipapirhandelloven, regelverk for utstedere på Oslo Børs og andre kilder har betydning for rettsstillingen til aksjeklasser under norsk rett. Boken inneholder blant annet vurderinger knyttet til rekkevidden av aksjeeiernes vedtektsfrihet, hvilke særskilte flertallskrav som gjelder for generalforsamlingen i selskaper som benytter aksjeklasser samt vurderinger knyttet til minoritetsvern og myndighetsmisbruk i slike selskaper. I boken analyseres også de ulike hensynene som ligger bak aksjeeiernes bruk av aksjeklasser, og hvilke motstridende hensyn som gjør seg gjeldende ved vurderingen av om bruken skal tillates. Det diskuteres også om, og i hvilken utstrekning, lovgivningen bør inneholde restriksjoner for aksjeeiernes mulighet til å benytte aksjeklasser.

Forlag: Universitetsforlaget AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 434
ISBN: 9788215043326 Vekt: 974 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2020
Veil. pris: 889 Kategori: Børs- og verdipapirrett og regulering