Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven : lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper

Universitetsforlaget AS

  • 2.582 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Jan Skåre, Tone Ofstad

Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området. Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslov 14. juni 2013 nr. 40 og endringslov 16. juni 2017 nr. 71. Fremstillingen er ajourført pr. juni 2017. Boken omhandler først og fremst tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Lovbestemmelsene er dessuten satt inn i en bredere rettslig sammenheng der betydningen av tilgrensende rettsområder, som verdipapirrett, kjøpsrett og panterett, er tatt i betraktning. Kommentarutgaven er skrevet for domstoler, prosederende advokater og for juridiske, økonomiske og andre rådgivere som arbeider med aksjerettslige spørsmål. Den vil også være nyttig for generalforsamlingsdirigenter, styreledere, styremedlemmer, styresekretærer, daglige ledere, revisorer, og andre tillitspersoner i aksjeselskaper. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i versjon på juridika.no.

Forlag: Universitetsforlaget AS Utgave: 4 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 1392
ISBN: 9788215025971 Vekt: 2118 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2017
Veil. pris: 3249 Kategori: Selskapsrett,
Rettskilder: lovgivning