Alternativ tvisteløsning

Alternativ tvisteløsning

Cappelen Damm AS

  • 1.366 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Per M. Ristvedt, Ola Ø. Nisja

Majoriteten av sivile tvister i Norge forlikes gjennom alternativ tvisteløsning, og nyere lovgivning øker fokuset på alternativer til tradisjonell domstolsbehandling. Tvisteloven statuerer en plikt for partene til å forsøke å løse tvisten i minnelighet før sak reises, og rettsmekling innføres som en fast ordning ved samtlige ting- og lagmannsretter. Blant annet av disse grunner må det antas at antallet tvister som løses ved alternativ tvisteløsning, vil øke i tiden fremover. Videre er det ved alternativ tvisteløsning normalt større anledning til direkte å påvirke resultatet enn ved alminnelig domstolsbehandling. Det er derfor viktig å beherske de alternative tvisteløsningsmetodene og øke kunnskapen om alternativ tvisteløsning. Disse forholdene er bakgrunnen for Alternativ tvisteløsning, som representerer den første samlede fremstillingen om alternative tvisteløsningsmetoder i norsk rett. Boken gir en grundig, analytisk og praktisk fremstilling av bruken av andre metoder enn tradisjonell domstolsbehandling for å løse sivile tvister.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 694
ISBN: 9788202242145 Vekt: 1294 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2008
Veil. pris: 1679 Kategori: Privatrett
Anmeldelser

«Ristvedt og Nisjas bok fremtrer som et meget solid arbeid - av høy rettsvitenskapelig kvalitet. I forhold til de øvrige norske fremstillinger om bl.a. mekling skiller boken seg også klart ut kvalitativt og akademisk ved at den har et godt utbygd noteapparat, slik at dette viser til annen litteratur hvor de faglige vurderinger er forankret. [...] Boken anbefales og bør inngå i ethvert juridisk bibliotek.»

«Alt i alt kan det ikke være tvil om at Ristvedt og Nisja med Alternativ tvisteløsning har levert det som i lang tid vil bli stående som det juridiske standardverket om alternativ tvisteløsning.»

«Gjennomgående er fremstillingen av de ulike tvisteløsningsmetodene solid. [...] Både advokater og andre som arbeider med løsning av sivile tvister vil derfor ha stor nytte av 'Alternativ tvisteløsning'. Jeg anbefaler boken. Den er et godt redskap for å forbedre klientens resultater. Klienten har krav på at advokaten virkelig behersker også denne delen av advokathåndverket!»