Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven : lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Universitetsforlaget AS

  • 1.589 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Lars Holo, Jan Fougner, Tarjei Thorkildsen, Tron Løkken Sundet

Lovkommentaren til arbeidsmiljøloven gir utførlige merknader til de enkelte bestemmelsene i loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis og litteratur. Siden forrige utgave kom i 2013, har loven blitt endret flere ganger, blant annet med utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse, nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold og endringer i reglene om varsling. Det er også avsagt en rekke prinsipielle avgjørelser om tolkingen av lovens bestemmelser og om de alminnelige arbeidsrettslige og tariffrettslige normene. Rettsutviklingen i europaretten (EU, EØS og EMK) har også stor betydning for norsk arbeidsrett. Denne tredje utgaven er oppdatert med alle disse kildene. Bokens målgruppe er alle som har befatning med arbeidsrettslige spørsmål. Kommentarene er utformet med sikte på å gi veiledning for tillitsvalgte, personalledere, HMS-ansvarlige og andre som trenger et lett tilgjengelig oppslagsverk i arbeidsrett. Fremstillingen er også utformet slik at den imøtekommer de behov advokater, dommere og andre jurister har for oversikt over arbeidsmiljøloven og arbeidsrettslige regler. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i versjon på juridika.no.

Forlag: Universitetsforlaget AS Utgave: 3 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 1314
ISBN: 9788215028408 Vekt: 2135 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2018
Veil. pris: 1999 Kategori: HMS og arbeidsmiljøloven,
Rettskilder: lovgivning