Barnet som subjekt

Barnet som subjekt : etikk, demokrati og pedagogisk ansvar

Cappelen Damm AS

  • 466 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Solveig Østrem

Det er et stort fokus på barnets beste og på barn i barnehage i dagens samfunnsdebatt. I barnehageloven heter det at barn har rett til medvirkning og at barnehagen skal fremme danning og demokrati. Det kan se ut til at det aldri før har blitt tatt så mye hensyn til små barn. Forfatteren av denne boka hevder likevel at barns perspektiver ofte er usynlige i den offentlige diskusjonen om barn og at det ikke er noen selvfølge at barns synspunkter og erfaringer gis gyldighet. Barn som subjekter og barnehagen som institusjon står på mange måter i et krysspress mellom forventninger og motstridende forståelser. I Barnet som subjekt viser forfatteren hvordan barn er i en utsatt posisjon i samfunnet. For det er en asymmetrisk relasjon mellom voksne og barn og barna er alltid prisgitt voksnes handlinger, valg og prioriteringer. Barns mulighet for medvirkning og deltakelse vil alltid være avhengig av hvilket rom vi som voksne og som samfunn gir dem. Boka passer for alle som studerer barn og pedagogikk ved universiteter og høgskoler.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 182
ISBN: 9788202364502 Vekt: 362 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2012
Veil. pris: 469 Kategori: Førskoler og barnehager

Anmeldelser

« [...] Derfor er dette en viktig bok for barnehagefeltet og for barn som vokser opp med institusjoner som en del av sin omsorgs-, dannings-, leke- og læringsarena. Jeg anbefaler Barnet som subjekt varmt for alle pedagoger, uansett institusjonsnivå, for å bli kjent med hvordan en pedagogisk institusjon kan bidra til medborgerskap, demokrati og danning og gjennom det utfordre asymmetrien i voksen-barn relasjoner».

« [...] Bogen er på godt 170 sider, og det er imponerende, hvor meget der kan rummes på det antal sider. [...] Det er en bog, der fortjener at blive studeret både af de, der benævner sig som socialpædagoger og de, der uddaner (børnehave)pædagoger og af pædagok(ik)studerende».