Bot og betring?

Bot og betring? : fengselsundervisninga si historie i Noreg

Cappelen Damm AS

  • 498 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Torfinn Langelid

Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine. Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og skulesystemet og tek opp tema som desse: Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene i kriminalomsorga Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit kriminalitetsfritt liv Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette Bot og betring? er aktuell for studentar der kunnskap om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte i dette feltet.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Nynorsk) Sidetall: 444
ISBN: 9788202442965 Vekt: 854 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2015
Veil. pris: 589 Kategori: Fengselsvitenskap og straff,
Pedagogisk historie

Anmeldelser

«Boka som er på 370 sider, er solid, grundig og interessant! Den er usedvanlig godt historisk dokumentert, samtidig levner den ingen tvil om at den er skrevet både med hjerte og hjerne! [...] Denne boka er skikkelig, ryddig og tydelig!»

"Jeg anbefaler boka for alle som vil sette seg inn i norsk fengselsundervisnings historie. Siden forfatteren mot slutten av boka også ser hen til utviklingstrekk i andre nordiske land og utdanningsprogrammer for fanger i EU, blir boka også noe mer en ei reint norsk historie."

«... et kinderegg av ei bok. [...] Boka er preget av forfatterens solide kunnskaper, og hans engasjement skinner tydelig gjennom, noe som gjør framstillinga både strukturert og levende.»