Brukermedvirkning

Brukermedvirkning : likeverd og anerkjennelse

Universitetsforlaget AS

  • 419 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forlag: Universitetsforlaget AS

Brukermedvikning - likeverd og anerkjennelse er skrevet på bakgrunn av et femårig samarbeid i HUSK mellom brukere, forskere, studenter, lærere og praktikere i sosialtjeneste/NAV. De ulike bidragene belyser erfaring med brukermedvirkning fra ulike ståsteder og gir nye innfallsvinkler til hvordan brukermedvirkning kan forstås. I møtet mellom bruker og profesjonell hjelper står opplevelse av likeverd og anerkjennelse sentralt. Boka gir innsikt i hvordan mennesker møter hverandre og deltar innenfor den organiseringen av tjenestene som vi har i dag. Sentrale temaer som blir løftet frem: - ressursfokus og problemfokus - anerkjennelse og krenkelse - produktiv makt og krenkende makt - erfaringskunnskap fra forsøk med ulike samarbeidsarenaer - brukerrepresentasjon Målgruppen for boken er forskere fra utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer, ansatte og medforskere i praksisfeltet, studenter ved sosialarbeiderutdanninger og andre velferdsutdanninger, samt brukere og brukerorganisasjoner. HUSK er en forkortelse for Høgskole- og universitetssosialkontor og har vært et femårig forsøk fra 2006-2011 for å utvikle nye, forpliktende og likeverdige samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten/NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet har finansiert prosjektet og har hatt det overordnede ansvaret for HUSK.

Utgave: 1 utg. Språk: Norsk (Bokmål)
Sidetall: 231 ISBN: 9788215018898
Vekt: 506 g Innbinding: Heftet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 439
Kategori: Sosiale tjenester og sosial velferd