De mest alvorlige forbrytelser

De mest alvorlige forbrytelser

Cappelen Damm AS

  • 710 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Ståle Eskeland

En forbrytelse er, etter alminnelig språkbruk, en handling som er straffbar. For de fleste norske jurister er strafferett ensbetydende med norsk lovgivning og rettspraksis som gjelder straffbare handlinger begått i Norge. Ser man verden utenfra, er andre typer kriminalitet et dominerende trekk i mange land og mellom land. Hvilke forbrytelser som er de mest alvorlige, er et kulturelt spørsmål. Svaret beror på verdioppfatninger som varierer med tid og sted og fra person til person. I De mest alvorlige forbrytelser analyserer forfatteren innholdet i reglene om straff for handlinger som i folkeretten og i mange nasjonale rettssystemer, herunder det norske rettssystemet, er ansett å være blant de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene: Aggresjonsforbrytelsen Folkemord Forbrytelser mot menneskeheten Krigsforbrytelser Terror Tortur Bruk av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen Felles for de syv forbrytelseskategoriene er at de omfatter drap, vold og ødeleggelse av materielle verdier, som oftest i stor skala. Forfatteren analyserer innholdet i reglene om straff i norsk rett og i folkeretten. Han behandler også spørsmål som gjelder forekomsten av forbrytelsene, historisk og i dag. Strafferettslige sider ved norsk deltakelse i angrepet på Jugoslavia (Kosovokrigen, 1999), angrepet på Afghanistan (2001) og Irak-krigen (2003) og Aker Kværners arbeid på Guantanamobasen (1993-2006) drøftes inngående. Et hovedfunn er at politiske og andre ledere, også norske ledere, i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser og at de bare unntaksvis blir strafforfulgt. Avslutningsvis drøfter forfatteren hva som kan gjøres for å redusere forekomsten av de mest alvorlige forbrytelser.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 355
ISBN: 9788202353575 Vekt: 656 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2011
Veil. pris: 789 Kategori: Strafferett: prosedyre og lovbrudd
Anmeldelser

«"De mest alvorlige forbrytelser" av Ståle Eskeland fyller et tomrom i norsk rettsvitenskap. I mangel av nasjonale lover om denne typen forbrytelser har vi heller ikke hatt noen samlet norsk fremstilling av temaet tidligere. At Eskeland både analyserer de internasjonale og de norske straffebestemmelsene er spesielt med på å gjøre boken unik. Til tross for bokens internasjonale snitt er det analysen av det norske rettsstoffet som er bokens klare styrke.»

«Tross den nøkterne tonen, er boken uhyggelig lesning, fordi den så konkret gjennomgår bestialske handlinger satt i system. Vi må bare håpe at verden langsomt skrider fremover når det gjelder respekt for menneskeverdet og den internasjonale rettsorden. Denne boken er et viktig bidrag til dette».