Den eksterne revisor

Den eksterne revisor

Gyldendal Norsk Forlag AS

  • 697 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Bror Petter Gulden

Denne boken gir en oversikt over lover, forskrifter og andre regler som regulerer den eksterne revisors virksomhet i Norge. Bestill vurderingseksemplar Årsregnskapet er den viktigste informasjonen et foretak gir til omverdenen om resultatet av driften og om foretakets økonomiske stilling. En rekke personer og grupper i samfunnet benytter et foretaks årsregnskap som grunnlag for økonomiske disposisjoner. For å sikre at brukerne av årsregnskapet kan ha tillit til at informasjonen i det vesentlige er korrekt, pålegger loven de fleste foretak å velge en person til å granske og attestere årsregnskapet. Denne personen kalles foretakets eksterne revisor, og loven stiller strenge krav til vedkommendes kvalifikasjoner og uavhengighet av foretaket og av alle interessenter rundt foretaket. Reglene om revisors yrkesutøvelse er i stadig forandring. Denne boken gir først og fremst en oversikt over lover, forskrifter og andre regler som regulerer den eksterne revisors virksomhet i Norge. Det er lagt vekt på en systematisk og lett tilgjengelig fremstilling av stoffet, og reglene er kommentert og eksemplifisert i stor utstrekning. Siden forrige utgave av boken er det gjennomført endringer i regelverket som berører mange av temaene som er drøftet i boken. I april 2014 vedtok EU endringer i revisjonsdirektivet, og det ble samtidig vedtatt en ny forordning vedrørende revisjon i foretak av allmenn interesse. Endringene i direktivet skal implementeres i nasjonal lov med ikrafttredelse senest 17. juli 2016, og forordningen skal gis lovs kraft fra samme dato. I denne utgaven er de nye reglene, som til dels er radikale, omtalt i tilknytning til drøftelsen av gjeldende regelverk.

Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS Utgave: 9 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 500
ISBN: 9788205476264 Vekt: 916 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2015
Veil. pris: 839 Kategori: Regnskap