DNA-bevis

DNA-bevis : rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet

Cappelen Damm AS

  • 393 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Ragna Aarli

DNA-reformen har utvidet mulighetene for å innhente og lagre DNA-profiler av personer mistenkt for kriminalitet. Reformen er gjennomført for å styrke politikraften i Norge, øke oppklaringsprosenten og skape et tryggere samfunn. Tilliten til DNA-beviset som verktøy i kriminalitetsbekjempelsen er utgangspunktet for boken DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet, som drøfter hvilke garantier vi har mot uriktige domfellelser basert på DNA-bevis. Biologiske spor blir innhentet på åstedet av politiet. Rettsgenetisk sakkyndige undersøker deretter det biologiske materialet, isolerer DNA og fremstiller DNA-profiler for de sentrale DNA-registrene. Det er videre opp til retten å vurdere om et sammenfall mellom en DNA-profil fra et biologisk spor og DNA-profilen til en mistenkt har bevisverdi i en konkret straffesak. Det er vanskelig å helgardere seg mot feilkilder i sporsikringen, analysearbeidet og rettsanvendelsesprosessen. Drøftelsen av faren for produksjons- og anvendelsesfeil knyttet til DNA-bevis, og av mulighetene for å redusere risikoen for slike feil, er av interesse for alle som er opptatt av at uriktige domfellelser må unngås.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 229
ISBN: 9788202345082 Vekt: 377 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2011
Veil. pris: 399 Kategori: Strafferett: prosedyre og lovbrudd
Anmeldelser

«Boken er interessant, ryddig og velskrevet [...] Det er behov for mer kunnskap om medisinske og biologiske forhold blant jurister som benytter seg av slike sakkyndige tjenester. For medisinere som jevnlig opptrer som sakkyndige i retten, er kapitlene om bevisbedømming, rettsanvendelse og bevisteoretiske betraktninger av interesse.»

«Alt i alt er boken varmt å anbefale til alle som må forholde seg til DNA-bevis i retten. Boken inneholder også mye godt, konkret og konsist stoff om bevisvurdering og bevisteori i straffesaker mer allment. Selv om man ikke nødvendigvis har saker der DNA-bevis står sentralt bør boken derfor allikevel være av interesse for de som ønsker å lære seg mer om dette - for eksempel ferske forsvarere, politijurister eller dommere».