ENØK i bygninger

ENØK i bygninger : effektiv energibruk

Gyldendal Norsk Forlag AS

  • 907 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS

Ny aktuell utgave av ENØK i bygninger Energiøkonomisering betyr at energien til enhver tid skal brukes slik at det oppnås samfunnsøkonomisk best lønnsomhet. Effektiv energibruk i bygningssektoren er en viktig del av dette arbeidet, og er høyt prioritert både i Norge og internasjonalt.Energiøkonomisering er ikke en definert, enkeltstående fagdisiplin. Arbeidet med effektivisering av energibruken i bygninger er preget av helhetlig tekning og flerfaglig samarbeid. Dette er grunnleggende for å oppnå målet om rasjonell bruk av energiressurser og vern av det ytre miljøet.Som en følge av EUs direktiv om bygningers energiytelse som Norge nå har sluttet seg til, har vi fått nye byggeforskrifter med skjerpede krav. Det er også innført et stort antall nye norske og europeiske standarder på dette området. Den nye utgaven av Enøk i bygninger skal ta høyde for alle disse endringene.Enøk i bygninger er utviklet av Norges ledende eksperter på området. Arbeidet er gjennomført under ledelse av en egen styringsgruppe på NTNU og Enova SF, med professor Vojislav Novakovic, NTNU, som prosjektleder.ENØK i bygninger er opprinnelig utviklet for undervisning i energiøkonomisering på høgskole- og universitetsnivå. Den er nå minst like aktuell som et oppslagsverk for alle som til daglig arbeider med energiøkonomisering innenfor bygningssektoren.

Utgave: 3 utg. Språk: Norsk (Bokmål)
Sidetall: 476 ISBN: 9788205374966
Vekt: 1489 g Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 1139
Kategori: Byggeteknikk, landmåling og bygging