Faglig inkludert?

Faglig inkludert? : fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse

Cappelen Damm AS

  • 408 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Mirjam Harkestad Olsen, Alf Rune Mathisen, Elisabeth Sjøblom

Inkluderingsdebatten i norsk skole dreier seg i stor grad om plassering av elever og om sosial tilhørighet. I denne boken stiller forfatterne spørsmål ved den faglige siden av inkludering. I den forbindelse er det samlet inn fortellinger fra seks elever som går siste året i grunnskolen. Elevene har henholdsvis høy og lav måloppnåelse og har fått fortelle om sine erfaringer fra skolehverdagen. Elevenes refleksjoner om faglig inkludering gjør denne boken til et nytt og viktig bidrag i inkluderingsdebatten. Elevfortellingene er presentert og diskutert gjennom fire ulike temaområder: læringsmiljø, læringsmotivasjon, tilpasset opplæring og vurdering. Gjennom elevenes stemmer har forfatterne fått et innblikk i hvilke opplevelser knyttet til de fire temaområdene hver av elevgruppene hadde. Disse fortellingene representerer både det som er ulikt for elevgruppene, men også de mange likhetene. Resultatene presenteres både innenfor den enkelte elevgruppe og som en sammenligning på tvers av elevgruppene. Utfordringen for skolen som institusjon og for den enkelte lærer handler i stor grad om hvordan skolens inkluderingsideologi skal gjennomføres i praksis. Boken fokuserer på elevenes erfaringer, hvilke refleksjoner de gjør seg og hvilke ønsker de har til læreren og til læringsinstitusjonen. Dette gir viktige signaler til lærere og skoleledere når de planlegger og tilrettelegger for en inkluderende skole. Målgruppen for boken er lærere, skoleledere og andre som arbeider i eller i samarbeid med skolen. Boken baserer seg på forskning og er derfor egnet både for grunn- og masterutdanninger innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 166
ISBN: 9788202525965 Vekt: 340 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2016
Veil. pris: 409 Kategori: Lærerutdanning,
Spesialundervisning

Anmeldelser

Elever med gode karakterer opplever seg ikke faglig inkludert i norsk skole. Elever som ikke presterer godt i skolen opplever det samme. Begge elevgruppene har liten opplevelse av å bli faglig ivaretatt eller inkludert, sier forfatterne av boken Faglig inkludert? I denne boken presenterer forfatterne Alf Rune Planting Mathisen, Elisabeth Sjøblom og Mirjam Harkestad Olsen elevperspektiv til begge elevgruppene som ikke finner seg faglig til rette i skolen.