Foreldresamarbeid i barnehagen

Foreldresamarbeid i barnehagen : til barnets beste

Cappelen Damm AS

  • 438 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Ingeborg Tveter Thoresen

I denne boka er barnehagen og foreldresamarbeidet sett i et samfunnsperspektiv. I barnehageloven har samarbeid med hjemmet en fremtredene plass og barnets beste er et ledende prinsipp for all forvaltning. Barnehagen er en bro mellom hjem og storsamfunn og for å bidra til barnets trygghet, gi hjelp til å knytte nye bånd og finne seg til rette i en ny verden, er samarbeidet mellom hjem og barnehage av avgjørende betydning. Barnets beste er et viktig prinsipp for myndighetsutøvelse på alle plan i samfunnet. Barnehagelærere som møter barn og foreldre hver dag, har helt spesielle forutsetninger for å fremme krav på barnets vegne. Det gjelder spesielt når vesentlige endringer i samfunnet eller i barnehagens rammebetingelser truer kvaliteten som barna skal ha i barnehagetilbudet. Der vil foreldre og barnehagelærere ha et felles engasjement i foreldresamarbeidet. Med sin innsikt og kunnskap må barnehagelæreren heve røsten for at de vilkårene barnehagen gis, kan gjøre det mulig å innfri krav og løse oppgaver som personalet er pålagt, og som foreldrene kan ha forventninger om. Det dreier seg i bunn og grunn om å være en fortaler for barnets beste. Målgruppa for boka er studenter i barnehagelærerutdanningen, barnehagelærerutdannere samt ledelsen og personalet i barnehagene. «Både barnehagen og foreldrene må jobbe for å skape et likeverdig forhold seg i mellom. Det er et gjensidig ansvar å fremme den gode dialogen og kontakten, men barnehagen har hovedansvaret. Foreldrene i barnehagen skal oppleve et reelt samarbeid med barnehagen. Om stort og smått, både om barnets trivsel og utvikling og gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg om den daglige driften. Det er derfor et viktig tema Tveter Thoresen tar opp.» Marie Skinstad-Jansen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 216
ISBN: 9788202536619 Vekt: 429 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2017
Veil. pris: 439 Kategori: Førskoler og barnehager

Anmeldelser

- Det er vanskelig å tenke seg bedre anerkjennelse for jobben vi gjør hos oss, enn den vi får her, sier daglig leder i Smedhusåsen barnehage, Royne Berget.

- Barnehagen skal være i stand til å gjenkjenne tegn og signaler på at barnet kan være utsatt for omsorgssvikt i dets hjemmemiljø. Det er imidlertid her det har sviktet, sier Ingeborg Tveter Thoresen.

Thoresen leverer et solid bidrag til å forstå dagens barnehager generelt og foreldresamarbeidet spesielt. Hun gir en god oversikt over den historiske utviklingen, det juridiske og samfunnsmessige grunnlaget for barnehagene - inkludert barnehagenes rolle og funksjon i det moderne samfunnet. Gjennom 9 kapitler anretter forfatteren gode spørsmål og kunnskapstilfang egnet til etisk, faglig og medmenneskelig refleksjon over barnehagenes rolle og indre liv.

[...] Foreldresamarbeid i barnehagen - Til barnets beste er en solid grunnbok om en viktig og utfordrende del av barnehagens arbeid, og dermed et godt tilskudd til barnehagens fagbibliotek.