Hjelp, jeg skal på feltarbeid!

Hjelp, jeg skal på feltarbeid! : håndbok i etnografisk metode

Cappelen Damm AS

  • 431 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Aina Landsverk Hagen, Gro Stueland Skorpen

Hvordan gjør man egentlig et feltarbeid? Hva må man vite på forhånd, hva kan planlegges og hva er det som bare må håndteres der og da? Ledsaget av ærlige og usensurerte kommentarer fra en gjeng førstegangsfeltarbeidere, gir denne boka innsikt i hverdagslige og praktiske utfordringer som møter de fleste, uansett hvor i verden de befinner seg. Hvordan får du kontakt og tilgang? Hvordan møter du dem du skal studere på en respektfull og etisk forsvarlig måte? Hvordan kan du delta, observere, samtale og lytte på en og samme tid? Hvordan skrive feltnotater som er tro mot samtalepartnerne? Hvordan bruker du internett, foto og video som en del av forskningen? Hva er data, og hvordan kjenner man igjen et funn?Hjelp, jeg skal på feltarbeid! Håndbok i etnografisk metode er også den første metoda på norsk som tar fatt i hva som kjennetegner feltarbeidet i en tidsalder og diskuterer hva som blir enklere og hva som blir vanskeligere i denne nye settingen. Forfatterne tar for seg forskningsetikk, meldeplikt og følelser som oppstår i felt, og diskuterer problemstillinger som vennskap, ensomhet, seksuell trakassering, frykt og ubehag over å være en outsider. Boka inneholder nyttige refleksjoner over dilemmaer som kan oppstå i møter mellom forsker og mennesker i felt, og gir deg sjekklister for alt fra intervjuing til bruk av tolk, og hvordan skrive en god prosjektbeskrivelse. Dette er en faglig solid og lettfattelig håndbok i etnografisk metode, spesielt rettet mot antropologer og andre samfunnsvitere som skal på feltarbeid for første gang, samt andre som bruker feltarbeid som metode.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 223
ISBN: 9788202418397 Vekt: 332 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2016
Veil. pris: 449 Kategori: Forskningsmetoder,
Sosial forskning og statistikk,
Sosialantropologi og kulturantropologi

Anmeldelser

"Vi blir kjent med myter og forestillinger om det gode feltarbeidet, men får også tips til hvordan man kan drive etnografiske undersøkelser på nett. Kort sagt: poengene ruller ut som perler på en snor. [...] Hjelp, jeg skal på feltarbeid! er i korte trekk en nyttig, velskrevet, innsiktsfull og lett tilgjengelig bok."

«Boka synliggjør hvor ensom og hjelpeløs man kan føle seg under feltarbeid. Forfatterne gir også svært konkrete råd, blant annet i form av sjekklister.»

«Alt i alt vurderer eg Hjelp, jeg skal på feltarbeid! som ei velkomen og leseverdig bok. Som eg har antyda vil den kanskje først og fremst finne sine lesarar blant våre masterstudentar, men den vil også truleg kunne vere nyttig for ferske feltarbeidarar i andre fag og profesjonar.»