Innføring i juss

Innføring i juss : juridisk tenkning og rettskildelære

Universitetsforlaget AS

  • 697 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Erik Magnus Boe, Erik Boe

Dette er en utradisjonell juridisk lær som løfter frem spørsmål som er så grunnleggende at de ofte tas for gitt, så som: - Hva er rettsanvendelse? - Hvilke bestanddeler består rettsanvendelse av? - Hva skiller rettsanvendelse fra skjønnsutøvelse? - Når gir regler frihet, og når gir de skjønn? Denne reviderte utgaven av Innføring i juss er en fullstendig omarbeidet versjon av utgaven fra 1996. Boken forholder seg til fire nye tendenser i rettskildelæren: internasjonaliseringen, iseringen, påstanden om at rettskildelære er rettsretorikk, og påstanden om at rettskildebruk er mer lukket enn den såkalte avveiningsmodellen går ut på. Boken er rik på litteraturhenvisninger. Metodeprinsippene står i fokus. Boken forklarer hvordan du skal gå frem for å tolke og bruke rettsregler, altså det som kalles rettskildelære. I tillegg tar den opp metodereglene for kontraktstolking, testamentstolking, traktattolking, tolking av stortings-, doms- og forvaltningsvedtak, og den diskuterer forholdene mellom disse reglene og rettskildereglene. Boken inneholder eksempler, kontrollspørsmål, oppsummeringer, krysshenvisninger, oppgaver og veiledning til kontrollspørsmålene og til oppgavene. Fremstillingen er lagt opp slik at arbeidet med boken skal være lystbetont.

Forlag: Universitetsforlaget AS Utgave: 3 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 483
ISBN: 9788215016344 Vekt: 1154 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2010
Veil. pris: 809 Kategori: Rettsvitenskap