Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag

Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag : en introduksjon

Cappelen Damm AS

  • 641 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Marit Oppen, Bjørn Erik Mørk, Eirik Haus

Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. For de kvantitative analysene rettes søkelyset særlig mot bruk av SPSS. Innledningsvis beskriver boken grunnleggende vitenskapsfilosofi og hvorfor kunnskap om metode er viktig, den redegjør for grunnleggende begreper og gir en overordnet beskrivelse av undersøkelsesprosessen. Deretter følger en gjennomgang av den kvantitative undersøkelsesprosessen, der det redegjøres for utvalg, operasjonalisering, datainnsamling og ulike former for analyse. Det legges størst vekt på de mest anvendte analysene innen fagfeltet, som gjennomsnitt, standardavvik, krysstabeller, korrelasjon, regresjon og eksperimenter. I den kvalitative delen redegjøres det for hva som kjennetegner kvalitativ metode, når det er hensiktsmessig å bruke observasjon, intervjuer og dokumentanalyser, ulike analyseformer, rapportering av funn og hvordan en kan vurdere kvaliteten på kvalitative undersøkelser. Boken avsluttes med en gjennomgang av sentrale etiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til, når en skal gjennomføre en undersøkelse. Boken er skrevet for studenter på bachelornivå i økonomiske og administrative fag.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 420
ISBN: 9788202410803 Vekt: 800 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2020
Veil. pris: 699 Kategori: Forskningsmetoder,
Næringsvirksomhet og ledelse