Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten

Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten

Aschehoug & Co

  • 698 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forlag: Aschehoug & Co

Menneskerettighetene omfatter alle og stiller krav til hvordan mennesker behandles på alle livs- og samfunnsområder. Denne boken handler om menneskerettigheter i helse- og omsorgssektoren og spenner over et stort felt og en uensartet type tjenester, herunder eldreomsorg, fengselshelsetjeneste, psykisk helsevern, helsehjelp til barn og unge, til personer uten lovlig opphold og til personer med nedsatt funksjonsevne samt palliativ omsorg. Boken tar opp aktuelle spørsmål som oppstår i møtet mellom individ og hjelpeapparat, der grunnleggende rettigheter og menneskerettslige krav gjør seg gjeldende. Hvilken betydning har menneskerettighetene for helse- og omsorgstjenesten og dens brukere? Er rettighetene innarbeidet i den rettslige reguleringen, i profesjonsnormer og i praksis, og på hvilken måte bidrar rettighetene til å belyse og avklare aktuelle rettsspørsmål? Disse og andre spørsmål drøftes og avklares i bokens kapitler, som gir viktige bidrag til kunnskapen om grunnleggende menneskerettigheter og deres betydning for ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. Tekstene er skrevet av jurister og retter seg i første rekke mot juridiske studenter og jurister i ulike roller. Boken vil også være av stor interesse for helsepersonell og studenter i helse- og omsorgsfag. Henriette Sinding Aasen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og professor II ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen, Universitetet i Agder. Marianne Klungland Bahus er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen, Universitetet i Agder.

Utgave: 1 utg. Språk: Norsk (Bokmål)
Sidetall: 397 ISBN: 9788215045900
Vekt: 894 g Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2022 Veil. pris: 699
Kategori: Sosiale tjenester og sosial velferd,
Folkerett: menneskerettigheter,
Helse- og sosialrett