Miljøarbeid i skolen

Miljøarbeid i skolen : organisasjonens betydning

Cappelen Damm AS

  • 358 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Britt Ingunn Misund

Opplæringslovens mål er vidt formulert og gir rom for mange tolkninger av skolens oppgaver. Ut ifra mål i opplæringsloven og læreplanen skal skolen arbeide for å nå faglige mål samt mål knyttet til utvikling av elevenes sosiale kompetanse. Boken belyser hvilke utfordringer skolen står overfor når den skal konkretisere politiske mål slik at de blir retningsgivende for skolens oppgaver og praksis. De faglige målene er mer konkret utformet enn mål knyttet til utvikling av elevenes sosiale kompetanse. De sistnevnte oppfattes å være mer generelt utformet og derfor mer diffuse. Politiske mål som er diffust utformet, gir skolen ekstra utfordringer når disse målene skal omformes i praksis. Oppgaver knyttet til utvikling av elevenes faglige og sosiale kompetanse ses på som gjensidig avhengig av hverandre. Søkelyset blir rettet mot hvilken betydning skolen som organisasjon kan ha for lærernes og miljøarbeidernes rolle i skolen og for forholdet mellom disse aktørene. Miljøarbeid i skolen forsøker å belyse ut ifra ulike organisasjonsteoretiske perspektiv hvilken betydning skolens rammer kan ha for forståelsen av mål, oppgaver og ansvarsfordeling mellom de ulike aktører. En kommer også inn på hvilken betydning tverrfaglig samarbeid kan ha og hvilke utfordringer en kan stå overfor her.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 138
ISBN: 9788276346411 Vekt: 276 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2005
Veil. pris: 359 Kategori: Pedagogikk