Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Universitetsforlaget AS

  • 444 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forlag: Universitetsforlaget AS

Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid retter oppmerksomheten mot møter mellom ansatte i NAV/sosialtjenesten og den delen av innvandrerbefolkningen som har problemer med å få innpass på utdanningsområdet og arbeidsmarkedet. Forfatterne viser at et ensidig fokus på arbeidsdeltakelse kan bli for snevert. Ofte handler det om å skape endringer over tid for å mestre tilværelsen bedre. HUSK-forsøket, som ligger til grunn for denne boken, har vist at ansatte i forvaltningen har behov for mer kunnskap om etnisk mangfold på individ- og systemnivå. Det stilles store krav til ansatte om god vurderingsevne, individuell tilrettelegging og fleksibilitet. Daglig balanserer ansatte mellom systemets forventninger om effektivitet og faglige ambisjoner om å yte brukere service på deres premisser. Boken bidrar til refleksjon om hvordan vi kan utvikle kvalitativt bedre tjenester for brukerne av velferdstjenestene. Tre hovedområder står i fokus: - minoritetsperspektiver i sosialt arbeid - tjenesteyting i et minoritetsperspektiv - livsløp, sårbarhet og likeverdige tjenester Målgruppen for boken er forskere fra utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer, ansatte og medforskere i praksisfeltet, studenter ved sosialarbeiderutdanninger og andre velferdsutdanninger, samt brukere og brukerorganisasjoner. HUSK er forkortelsen for Høgskole- og universitetssosialkontor og har vært et femårig forsøk fra 2006-2011 for å utvikle nye, forpliktende og likeverdige samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten/Nav. Arbeids- og velferdsdirektoratet har finansiert og hatt det overordnede ansvaret for HUSK.

Utgave: 1 utg. Språk: Norsk (Bokmål)
Sidetall: 253 ISBN: 9788215018867
Vekt: 524 g Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 499
Kategori: Sosiale tjenester og sosial velferd