Norsk sivilprosess

Norsk sivilprosess

Universitetsforlaget AS

  • 812 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Inge Lorange Backer

Norsk sivilprosess er en fremstilling av domstolenes oppgaver i sivile saker og av behandlingen av sivile rettssaker. Forfatteren ser på saksbehandlingen i domstolene som en beslutningsprosess. Boken gir en systematisk og realistisk fremstilling av spørsmål som melder seg i løpet av en slik prosess. Forfatteren drøfter ulike formål for og mål med rettergangen, peker på lovgivningspolitiske valg og understreker dommerens rolle i saksstyringen og rettsbruken. Norske domstoler står internasjonalt i første rekke når det gjelder effektiv tvisteløsning. Tvisteloven av 2005 innebar en stor reform av domstolsbehandlingen av sivile saker og tilsier at man i flere sammenhenger frigjør seg fra eldre tenkning og praksis. Betydningen av grunnlovreformen i 2014 og internasjonale konvensjoner blir også tatt opp. I tillegg til tvisteloven trekker forfatteren også inn regler fra annen lovgivning til å belyse spørsmål som domstolprosessen kan reise. Annen utgave er oppdatert med rettspraksis fra senere år, og enkelte avsnitt er skrevet om.

Forlag: Universitetsforlaget AS Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 599
ISBN: 9788215045955 Vekt: 1280 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2020
Veil. pris: 989 Kategori: Juridiske systemer: sivilprosess, rettssaker og tvisteløsning