Psykiatri

Psykiatri : for helse- og sosialfagutdanningene

Cappelen Damm AS

  • 603 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Knut Engedal, Jannike Engelstad Snoek

Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene omfatter alle emnene som er vektlagt i undervisningen i psykiatri i de treårige helse- og sosialfagutdanningene. Behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander blir gjennomgått i et livsløpsperspektiv - fra barn og ungdom til voksne og eldre. Boken består av tre deler. Del I, Forståelse og holdning, gir en innføring i psykiatrisk tenkemåte, prinsippene for diagnostikk og ulike behandlingsformer, inkludert legemiddelbehandling. Dette danner grunnlaget for den kliniske fremstillingen i del II. Del II, Tilstander og diagnoser, er bokens hoveddel. Her følger oppbyggingen i hovedsak den gjeldende diagnoselisten ICD-10. Alderspsykiatri er viet stor plass i et eget kapittel. Et kapittel om selvmord, selvmordsforsøk og selvskading er inkludert. I del III, Psykiatrien i samfunnet, knyttes de psykiske lidelsene til strukturer og endringer i samfunnet. Her blir begrepene empowerment og brukermedvirkning utdypet og understreket. Lover og forskrifter som regulerer det psykiske helsevernet, blir gjennomgått, det samme blir individuell plan og betydningen av psykiatritjenesten i kommunene. Avslutningsvis gis en kort omtale av aktuelle organisasjoner og grupper som kan gi råd og veiledning i spørsmål som berører psykisk helse.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 4 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 320
ISBN: 9788202519018 Vekt: 622 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2017
Veil. pris: 649 Kategori: Sosiale tjenester og sosial velferd,
Psykiatri