Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid : humane og sosiale perspektiver og praksiser

Gyldendal Norsk Forlag AS

  • 487 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Marit Borg, Bengt Karlsson

Denne boken gir en samlet og systematisk fremstilling av psykisk helsearbeid med forankring i human- og samfunnsvitenskap. Psykisk helse beskrives og forklares med andre begreper og referanserammer enn det som oftest benyttes i bøker om temaet. Et viktig premiss er at psykisk helsearbeid må utvikles i samarbeid mellom dem som ønsker hjelp, deres nærmeste og dem som kan yte hjelp. Forfatterne stiller spørsmål ved den dominerende sykdomsmodellen og utfordrer de praksiser hvor hjelpen ytes i en asymmetrisk relasjon mellom «pasient» og «ekspert». Boken er tredelt. I den første delen beskriver og diskuterer forfatterne sitt filosofiske ståsted og sine grunnleggende antakelser om arbeidet med psykisk helse i ulike kontekster. I andre del tar de opp sosiale forståelser innenfor psykisk helsearbeid og diskuterer levekår og velferdspolitiske utfordringer, arbeidets betydning samt bedringsprosesser, som gjerne omtales som recovery. I bokens tredje del beskriver de kontekster og arenaer i psykisk helsearbeid og viser hvordan de humane og de sosiale tilnærmingene kan settes ut i praksis. Endelig. En bok som vil ha endring, og som peker på mulige veier videre. Fra Anders Johan W. Andersens forord Introduksjon Del 1 Humane og sosiale grunnlagsforståelser Psykisk helsearbeid som samarbeidende og dialogiske praksiser Filosofiske grunnlagsforståelser i humant og sosialt psykisk helsearbeid Del 2 Det sosiale perspektivet Recovery - som grunnlag og mulighet i psykisk helsearbeid Psykisk helsearbeid, levekår og hverdagsliv Arbeid og psykisk helse Del 3 Kontekster og praksiser Praksiskontekster i psykisk helsearbeid Samarbeidende relasjoner og dialogiske samtaler Personlig faglighet - om å møte seg selv og andre Systematisk kunnskapsutvikling og endringsarbeid "Tankevekkende om psykisk helsearbeid." Tidsskrift for Den norske legeforening

Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 213
ISBN: 9788205420151 Vekt: 424 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2013
Veil. pris: 539 Kategori: Sosiale tjenester og sosial velferd