Psykiske lidelser

Psykiske lidelser : faglig forståelse og terapeutisk tilnærming

Gyldendal Norsk Forlag AS

  • 627 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS

I denne læren presenteres kunnskap fra ulike perspektiver og fagområder på det psykiske helsefeltet samlet i en og samme bok. Bokens ulike deler fokuserer på sentrale kunnskapsområder, og kapitlene er skrevet av forfattere som formidler oppdatert kunnskap og forskning på sine respektive fagfelt. Det har vært et sentralt anliggende i boken å bidra til å tydeliggjøre og styrke det sykepleiefaglige perspektivet innenfor psykisk helsearbeid. Boken er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie og andre helse- og sosialfag, men er også tilpasset videreutdannings- og mastergradsstudenter i psykisk helsearbeid, klinisk allmennsykepleie og andre relevante helse- og sosialfaglige mastergradsstudier. Boken kan også være nyttig for praksisveiledere, lærere og klinikere som ønsker å lese seg opp og få en samlet oversikt over den bredde, dybde og kompleksitet som det psykiske helsefeltet innebærer. "Vi undervisere og emneansvarlige opplever boka svært relevant for sykepleie i det tverrfaglige feltet psykisk helsearbeid. Lettlest og meningsfull for rollen studentene skal inn i. Kapittel 6 har også vært til inspirasjon for et arbeidskrav i praksis i psykisk helsearbeid." Åsne Knutson de Presno og Heidi Gelius, Universitetet i Agder "Boken er godt mottatt blant studentene og ble flittig brukt for de av mine studenter som skrev bachelor oppgaver innen psykisk helsearbeid." Britt Sætre Tingvatn, VID vitenskapelige høgskole "Vi valgte boken fordi boken er unik når det gjelder å få frem komplisert fagstoff på en lettlest og forståelig måte. Boken gir en god forståelse av psykisk helse og psykiske lidelser. Sykepleieteoretiske perspektiver kommer godt frem og boken har et solid medisinsk kunnskapsgrunnlag." Maria Hélen Iversen, Lovisenberg diakonale høgskole "Noe av det som imponerer mest ved boken, er rekkevidden og dybden i tematikken som tas opp." Geir Tarje Fugleberg Bruaset, Sykepleien Se innholdsfortegnelse:

Utgave: 1 utg. Språk: Norsk (Bokmål)
Sidetall: 0 ISBN: 9788205516700
Vekt: 1261 g Innbinding: Heftet
Utgitt: 2020 Veil. pris: 739
Kategori: Psykiske lidelser,
Psykiatrisk sykepleie