Reglar om fast eigedom

Reglar om fast eigedom

Cappelen Damm AS

  • 393 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Erlend Baldersheim

Reglar om fast eigedom er i første rekkje ei innføringsbok i fast eigedoms rettsforhold. Forfattaren legg vekt på å framstilla rettsområdet på ein sjølvstendig og tydeleg måte. Føremålet er å skapa engasjement og forståing for eit spennande og levande rettsområde. Boka ønskjer å framstilla og forklara heilskapen i rettsområdet. Den går inn på samanhengar, systematikk og omgrep i faget, samstundes som den er praktisk og rik på konkrete døme. Framstillinga presenterer nye perspektiv og synsmåtar på meir tradisjonelle emne. I tillegg inneheld den emne som ikkje er særleg handsama i den norske juridiske litteraturen. På den måten er Reglar om fast eigedom også ei fordjupingsbok.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Nynorsk) Sidetall: 208
ISBN: 9788202320928 Vekt: 330 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2010
Veil. pris: 399 Kategori: Bolig- og eiendomsrett

Anmeldelser

«... boka passar nok betre til fordjuping og refleksjon enn til innføring. Helst må ein sjå boka som innlegg i ein fagleg diskusjon. [...] Forfattaren er insisterande i skrivemåten, og han finn rett som det er råkande formuleringar. Lesaren får noko å tenkje på, anten han er samd eller usamd.»