Restitusjon

Restitusjon : om virkninger av formuerettslig ugyldighet

Cappelen Damm AS

  • 1.012 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Restitusjon. I Restitusjon - Om virkninger av formuerettslig ugyldighet analyseres virkningene av ulike formuerettslige ugyldighetsgrunner når innsigelsen gjøres gjeldende først etter at den aktuelle disposisjonen er oppfylt. I disse tilfellene oppstår det særlige problemstillinger knyttet til hvilke virkninger ugyldigheten danner grunnlag for, både mellom partene i den ugyldige avtalen og overfor tredjemenn som måtte utlede rettigheter fra løftemottakeren i den ugyldige avtalen. Når, og etter hvilke ugyldighetsgrunner, kan gjenoppretting i form av tilbakelevering av ytelser kreves? Og hvordan står tilbakeføringskravet etter de ulike ugyldighetsgrunnene seg i møtet med regler om foreldelse og konkurs? I boken er oppmerksomheten særlig rettet mot disse spørsmålene og øvrige problemstillinger som oppstår i forlengelsen av at et gjenopprettingsoppgjør skal finne sted. Dette gjelder blant annet forholdet mellom naturalrestitusjon, verdirestitusjon og erstatning som mulige virkemidler for å oppnå gjenoppretting, samt restitusjon av annet enn det overleverte, basert på surrogatbetraktninger. Forfatteren viser at det etter gjeldende rett ikke er grunnlag for å se så enhetlig på spørsmålet om virkningene av ugyldighet som det har vært tradisjon for å gjøre, og at det vil kunne ha stor betydning for løftegiverens rettsstilling hvilken ugyldighetsgrunn innsigelsen er forankret i.

Forfattere: Marianne Mathilde Rødvei Aagaard Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 491
ISBN: 9788202594718 Vekt: 1044 g
Forlag: Cappelen Damm AS Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2019 Veil. pris: 1259 kr
Kategori: Kontraktsrett