Ro, orden og frihet

Ro, orden og frihet : en fremstilling av politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet ved utførelse av ordenstjeneste

Gyldendal Norsk Forlag AS

  • 809 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Steinar Fredriksen

Når kan politiet anholde en gruppe fotballsupportere på fotballkamp for å ivareta ro og orden? Eller fjerne en person fra en restaurant for å avverge et mulig lovbrudd? I hvilke tilfeller og til hvilke formål kan politiet gjøre inngrep i den personlige frihet ved pålegg eller fysisk maktbruk? Praktiseringen av bestemmelsene i politiloven om politiets adgang til å gjøre inngrep overfor borgerne står sentralt i politiets daglige ordenstjeneste. Formålet med denne boken er å klarlegge det rettslige innholdet i politilovens mest sentrale inngrepshjemler - bestemmelsene som gir adgang til å gripe inn i borgernes personlige frihet. Boken gir svar på hvilke inngrep politiet kan bruke (inngrepsmåtene), og under hvilke omstendigheter inngrepene kan brukes (inngrepssituasjonene). Forfatteren gjør en grundig analyse av blant annet reglene om anholdelse, bortvisning, fjerning, oppholdsforbud og innbringelse. Nødvendighets- og proporsjonalitetskravene i politiloven § 6 blir inngående behandlet, og forfatteren omtaler og gjør bruk av aktuell forskning og teori fra inn- og utland. Boken vil være nyttig lesning for polititjenestepersoner, politistudenter, påtalejurister, advokater og dommere. Steinar Fredriksen (f. 1963) er ansatt som førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Oslo, hvor han arbeider med strafferett, straffeprosess og politirett. Han har tidligere utgitt Innføring i straffeprosess (3. utg. 2013) og Ordensjuss (2014, sammen med Kai Spurkland). Ro, orden og frihet bygger på forfatterens doktoravhandling.

Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 531
ISBN: 9788205464544 Vekt: 1083 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2015
Veil. pris: 999 Kategori: Politi- og sikkerhetstjenester