Same- og reindriftsrett

Same- og reindriftsrett

Gyldendal Norsk Forlag AS

  • 585 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Øyvind Ravna

Same- og reindriftsrett tar for seg rettsreglene for samisk reindrift i Norge, som både omfatter ulovfestede regler utviklet gjennom samiske sedvaner og alders tids bruk, og lover gitt av Stortinget for å regulere reindriften internt og overfor andre interesser. Boka behandler reglene om hevd og alders tids bruk - særlig med hensyn til de tilpasninger som må gjøres når det skal tas stilling til rettsforhold der bruken er forankret i samiske tradisjoner. Den dekker også tilgrensende emner innen sameretten, slik som retten til naturressurser og «land og vann», da særlig med henblikk på de samiske områdene i Finnmark og rettskartleggingen der. Boka tar også for seg rettskilder og metodiske spørsmål som er spesielle for same- og reindriftsretten. Dessuten gjennomgås lovforslag fremmet for å ivareta samisk kultur sør for Finnmark, innbefattet de seineste forslagene fra 2018. I tillegg gir boka en rettshistorisk gjennomgang som bidrar til å belyse hvorfor samene er urfolk i Norge. Her gjennomgås fornorskningsperioden, «læren om statens grunn» og revitaliseringen etter andre verdenskrig. Internasjonal urfolksrett, særlig regler som ivaretar urfolks kultur, næringer og naturressurser - herunder vern mot inngrep - blir også presentert.

Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 542
ISBN: 9788205509535 Vekt: 1152 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2019
Veil. pris: 679 Kategori: Urbefolkning: forvaltning og administrasjon,
Privatrett