Språkmøte

Språkmøte : innføring i sosiolingvistikk

Cappelen Damm AS

  • 530 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Helge Sandøy, Brit Mæhlum, Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland

Sosiolingvistikk er ei grein av språkvitskapen som tek utgangspunkt i språkvariasjonen i samfunnet. Ulike språk og ulike språklege variantar møtest heile tida både i det enkelte individet, i lokalmiljøet og i det større fellesskapet. I slike møte ser ein korleis språkleg variasjon er knytt tett til dei sosiale, kulturelle, psykologiske og samfunnspolitiske tilhøva i kvardagen vår. Denne boka gjev ei innhaldsrik og grunnleggjande innføring i sosiolingvistikk basert på norske tilhøve. Forfattarane legg vekt på mellom anna språkleg endring, dialektar, fleirspråklegheit og den særeigne norske skriftspråksituasjonen, og dei gjev mange viktige døme frå norske undersøkingar. Språkmøte er aktuell for alle som er opptekne av og vil vete meir om språkvariasjon og om norsk språk, til dømes studentar i norsk, nordisk, lingvistikk, språkkontakt og migrasjonspedagogikk. Forfattarane er framståande språkforskarar frå NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. I Språkmøte blir mellom anna desse emna drøfta: talevariasjon, dialektar og fleirspråklegheit skriftvariasjon språkendring språk og identitet sosiolingvistisk metode

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 264
ISBN: 9788202283445 Vekt: 497 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2008
Veil. pris: 579 Kategori: Lingvistikk
Anmeldelser

"Det er ei interessant bok, også for dem som "bare" er generelt interessert i språk og hvordan det endres over tid og på grunn av påvirkning utenfra."