Straffeprosessloven

Straffeprosessloven : Bind II

Universitetsforlaget AS

  • 1.259 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Magnus Matningsdal, Erik Keiserud, Morten Holmboe, Knut Erik Sæther, Hans-Petter Jahre, Jarle Golten Smørdal

Lovkommentaren til straffeprosessloven inneholder grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i straffeprosessloven. I femte reviderte utgave av kommentarutgaven til straffeprosessloven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til straffeprosessloven av 1981 med senere endringer. Både et stort antall lovendringer og omfattende ny rettspraksis har nødvendiggjort en full revisjon av boken. Det har skjedd viktige rettsavklaringer og viktig rettsutvikling gjennom rettspraksis, særlig i Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen. Ett av mange eksempler er utvidet rett til forsvarer ved politiavhør. Blant de viktigste lovendringene er: avvikling av juryordningen, ytterligere utvidelser av adgangen til å benytte skjulte metoder i etterforskingen, herunder innføring av dataavlesning og tvungen biometrisk autentisering, utvidelse av adgangen til å sile anker til lagmannsretten og innføring av ordning med tilrettelagte avhør. Kommentarutgaven er et uunnværlig hjelpemiddel for dommere, advokater og jurister som arbeider med straffeprosess. Kommentarutgaven er utstyrt med fyldige doms- og stikkordregistre. Siden forrige utgave er Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal og Jarle Golten Smørdal kommet til som medforfattere. Erik Keiserud er advokat i Advokatfirmaet Erik Keiserud MNA, Knut Erik Sæter er assisterende riksadvokat, Morten Holmboe er professor ved Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, Hans-Petter Jahre er lagmann ved Borgarting lagmannsrett, Magnus Matningsdal er høyesterettsdommer, og Jarle Golten Smørdal er lagdommer ved Gulating lagmannsrett.

Forlag: Universitetsforlaget AS Utgave: 5 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788215031545 Vekt: 1572 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2020
Veil. pris: 1559 Kategori: Straffeprosess,
Rettskilder: lovgivning
Serie: Straffeprosessloven. Kommentarutgave. 5. utgave