Styrearbeid og eierstyring

Styrearbeid og eierstyring : håndbok for offentlig eide virksomheter

Cappelen Damm AS

  • 580 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Anne Breiby, Kjell Standal

Det offentlige er en stor eier i Norge, og eierskapet omfatter svært mange virksomheter, hvorav noen er svært store. Virksomhetene er betydelige velferdsprodusenter, representerer store verdier og sysselsetter mange personer. De fortjener dermed god eierstyring og godt styrearbeid. Boken legger størst vekt på offentlig eide aksjeselskaper, men behandler også statsaksjeselskaper, helseforetak, interkommunale selskaper, kommunale foretak og fylkeskommunale foretak og stiftelser. Styrearbeid og eierstyring har tre deler: 1) Offentlig eierskap, som tar opp temaer som eierstyring, ulike selskapsformer og det spesielle ved å ha offentlige eiere. 2) Styrets roller og arbeid sett i forhold til de lovmessige kravene, de praktiske sidene ved styrearbeidet og hva slags kompetansesamspill som er viktig i arbeidet. 3) Definisjoner, stikkordsregister og litteraturhenvisninger. Styrearbeid og eierstyring inneholder henvisninger til de viktigste lovene og lovparagrafene eiere og styrer bør kjenne til, men først og fremst bruker forfatterne sin varierte yrkes- og styrebakgrunn til å gjøre stoffet lettlest og lite byråkratisk, gi råd og anbefalinger og drøfte noen av de vanskelige situasjonene et styre kan komme i. Boken passer for personer som er opptatt av styrearbeid og eierskap i de offentlig eide virksomhetene, og som vil øke sin kompetanse om disse emnene. Dette kan for eksempel være politikere på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan og ansatte i forvaltningen som arbeider med eierskap og oppnevning av styremedlemmer og styremedlemmer i slike virksomheter.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 223
ISBN: 9788202491963 Vekt: 422 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2015
Veil. pris: 619 Kategori: Eierstyring og selskapsledelse: styrer og direktørers rolle og ansvar,
Offentlig eierskap/ nasjonalisering