Tilretteleggeransvar

Tilretteleggeransvar : verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner

Cappelen Damm AS

  • 1.404 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Olav Fr. Perland

I Tilretteleggeransvar analyserer forfatteren hvilket erstatningsansvar som kan oppstå for verdipapirforetak som tilrettelegger aksjeemisjoner etter norsk rett. Tilretteleggers bistand i emisjonen kan bestå av blant annet å lede emisjonsprosessen, gi råd til utsteder, formidle informasjon om utsteder, aksjene og emisjonen til potensielle tegnere, markedsføre emisjonen, motta og videreformidle tegninger og forestå oppgjøret. I første rekke behandles ansvarsgrunnlaget for tilrettelegger. Dette omfatter en nærmere gjennomgang av aktsomhetsnormen. Spørsmål om ansvarets erstatningsrettslige utstrekning overfor potensielle skadelidte, betydningen av skadelidtes egne forhold og kravene til årsakssammenheng er også sentrale temaer. Tilrettelegger fraskriver seg normalt sentrale deler av sitt potensielle erstatningsansvar. Et avgjørende spørsmål er dermed i hvilken utstrekning slike ansvarsfraskrivelser kan gjøres gjeldende overfor skadelidte. Tilretteleggeransvar har et betydelig grensesnitt mot verdipapirrettslige regler. Særlig gjelder dette innholdet av tilretteleggers aktsomhetsnorm, som har nær tilknytning til kravet til god forretningsskikk i verdipapirretten. Kravene til årsakssammenheng er også viet stor oppmerksomhet i boken. Flere av temaene som behandles har betydelig generell erstatningsrettslig interesse. Boken vil være nyttig for verdipapirforetak, advokater, rådgivere og andre som arbeider med aksjeemisjoner, enten det er på vegne av utstedere, tilretteleggere eller tegnere.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 970
ISBN: 9788202292485 Vekt: 1636 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2013
Veil. pris: 1729 Kategori: Erstatningsrett, skader og kompensasjon