Tinglysing

Tinglysing : lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 og Lov om dokumentavgift 12. desember 1975 nr. 59 kap. II

Cappelen Damm AS

  • 1.347 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Borgar Høgetveit Berg, Stein Bråthen-Otterbech

Tinglysingslova har sidan 1935 vore ei av dei grunnleggjande lovene om rettar i fast eigedom. Lova regulerer registrering og tredjemannsvern av eigedomsrett og avgrensa rettar, inkludert panterettar, i fast eigedom. Tinglysingslova heimlar også Lausøyreregisteret. Tinglysingslova er gjennomgripande endra sidan fyrsteutgåva av denne boka, som fylgje av elektronisk tinglysing. Boka gjev ei samla framstilling av tinglysingslova og tinglysingsforskriftene. Reglane om dokumentavgift for fast eigedom blir også handsama. Målgruppa er alle som kjem i kontakt med tinglysing.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (Nynorsk) Sidetall: 560
ISBN: 9788202473976 Vekt: 1178 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2023
Veil. pris: 1539 Kategori: Tingsrett

Anmeldelser

«At ingen advokat som arbeider med fast eigedom, og ingen eigedomsmeklar kan greie seg utan denne kommentarutgåva, treng ikkje nærare grunngjeving. Det er sjeldan ein les ei kommentarutgåve frå perm til perm, og enda sjeldnare at ein gjer det med glede, men det har meldaren gjort her. Framstillinga er konsentrert men likevel fyndig og drøftande.»