Trygd eller arbeid?

Trygd eller arbeid? : et sosialmedisinske perspektiv på sykefravær og uførhet

Cappelen Damm AS

  • 477 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: John Gunnar Mæland

Sykefravær og uførhet koster det norske samfunnet mye i tapt arbeidsfortjeneste og direkte utgifter. Mange mener at Norge har for sjenerøse trygdeytelser og at velferdssystemet må strammes inn. Men er situasjonen virkelig ute av kontroll? I debatten om arbeid og trygd finnes mange myter og tvilsomme påstander. John Gunnar Mæland tar i denne boka for seg hva vi vet om helsebegrunnet arbeidsfravær: omfang, utvikling, forklaringer og sosial fordeling. Dette settes opp mot utviklingen i arbeidslivet. Et viktig tema er balansen mellom behovssikring og arbeidsinkludering i velferdspolitikken. Boka drøfter også hvordan vi kan forstå sammenhengene mellom sykdom, arbeidsmotivasjon og arbeidsevne. I boka diskuteres spørsmål som: Har vektleggingen av arbeidslinja gått på bekostning av samfunnssolidariteten som lå til grunn for folketrygden? Har sykefraværet og uførheten økt eller gått ned i Norge? Hva forklarer svingningene i sykefraværet? Hva betyr arbeidsforholdene for sykefravær og uførhet? Hvilke sosiale og individuelle faktorer øker risikoen for arbeidsuførhet? Hva er legenes rolle i trygdeprosessen? Hvorfor er det så vanskelig å få arbeidsuføre tilbake i jobb? Trygd eller arbeid? er aktuell for studenter innen helse-, sosial- og samfunnsfag, men også for dem som jobber med sykefravær og arbeidsuførhet. Boka vil være av interesse for alle som har fulgt debattene om velferdsordningene i Norge.

Forlag: Cappelen Damm AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 283
ISBN: 9788202429935 Vekt: 559 g
Innbinding: Heftet Utgitt: 2014
Veil. pris: 509 Kategori: Sosiale tjenester og sosial velferd

Anmeldelser

«Bokens drøfting av diagnosebruk og sykdomsbegreper er nyttig lesing for leger, men burde også være pensum for de saksbehandlerne i Nav som leser legeerklæringer. Dette er en lettlest tekst med klare problemstillinger og sosialpolitiske forslag som gir leseren lyst til å tenke videre selv. Jeg håper at den på tross av sin kjedelige tittel når ut til mange, ikke minst i studentundervisningen.»

«Boken er likevel absolutt å anbefale for alle som er opptatt av velferdsstatens framtid og et inkluderende arbeidsliv, tross sykdom. Og for de som arbeider med sykmeldte, er sykemelder eller jobber i bedriftshelsetjenesten. Jeg har hatt stor glede av å lese boken.»