Tvangsfullbyrdelsesloven

Tvangsfullbyrdelsesloven : lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse

Aschehoug & Co

  • 1.899 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Thor Falkanger, Hans Flock, Thorleif Waaler

Tvangsfullbyrdelsesloven angir hvordan man skal få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for. Kommentarutgaven dekker både reglene for å tvangsfullbyrde pengekrav og andre krav, som for eksempel handleplikter. Første utgave av denne boken kom i 1992, andre utgave i 1995, tredje utgave i 2002 og fjerde utgave i 2008. På bakgrunn av senere års lovendringer og ny rettspraksis, særlig fra Høyesterett, er det nå behov for en femte revidert utgave. Reglene om midlertidig sikring (midlertidig forføyning og arrest) sto tidligere i tvangsfullbyrdelsesloven og er kommentert i de tidligere utgavene av boken. Disse reglene, som nå er flyttet til tvisteloven, er ikke kommentert i denne utgaven. Siktemålet er fortsatt at kommentarene skal kunne være en veileder for alle de ulike brukere som anvender loven. Thor Falkanger er professor emeritus ved Det juridiske fakultet i Oslo. Hans Flock er tidligere dommer i Høyesterett. Tingrettsdommer Thorleif Waaler var lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling under utarbeidelsen av loven. Vibeke Irene Løvold har arbeidet mange år i Justisdepartementets lovavdeling og har siden 2010 vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Christopher Haugli Sørensen har bakgrunn som dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og har vært utreder i Høyesterett siden 2010.

Forlag: Aschehoug & Co Utgave: 5 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788215027531 Vekt: 1858 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2018
Veil. pris: 1899 Kategori: Tingsrett,
Rettskilder: lovgivning