Utvisning, tvangsmidler og straff

Utvisning, tvangsmidler og straff : utvalgte emner fra utlendingsretten

Gyldendal Norsk Forlag AS

  • 900 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Kenneth Adale Baklund, Sigurd Bordvik, Øyvind Røyneberg

Hvert år treffes det tusenvis av avgjørelser om utvisning, tvangsmidler og straff på utlendingsfeltet. Regelverket byr på mange tolkningsspørsmål, og det eksisterer en rikholdig rettspraksis. Med Utvisning, tvangsmidler og straff - utvalgte emner fra utlendingsretten tilbys det nå en samlet fremstilling, til hjelp for dem som arbeider med utlendingsrett eller strafferett. Forfatterne gir en grundig gjennomgang av norsk og internasjonalt regelverk og praksis, og drøfter blant annet følgende: Hvilke regler gjelder for tvangsretur av utlendinger? Hvilke særregler gjelder for pågripelse og internering av barn? Hva innebærer en alminnelig utlendingskontroll? Hvor lenge kan en utlending holdes internert etter utlendingsloven? Når kan en utlending straffes for ulovlig arbeid eller brudd på et ilagt innreiseforbud? Når kan det reageres med straff overfor den som hjelper en utlending til ulovlig innreise eller ulovlig opphold i Norge? Hvilke forhold kan føre til utvisning? Hva ligger i utlendingslovens krav til forholdsmessighet ved utvisning og tvangsmiddelbruk? Hvilke særskilte vilkår gjelder for utvisning av EØS-borgere? Hvilke særregler gjelder for utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser? Fremstillingen er et viktig hjelpemiddel for advokater, forvaltningsjurister, politijurister, dommere og andre praktikere som arbeider med spørsmål om utvisning, tvangsmidler og straff. Studenter og andre med interesse for feltet vil også ha nytte av boken.

Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 626
ISBN: 9788205524385 Vekt: 1191 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2019
Veil. pris: 1129 Kategori: Statsborgerskap og nasjonalitet: lover og regler