Viltloven

Viltloven : lov 29.mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt

Aschehoug & Co

  • 638 kr
    Enhetspris per 
Inkl. avgifter. Frakt beregnes i kassen.


Forfattere: Håvard H. Holdø

Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltet høstes til gode for landbruksnæringen og friluftslivet. En stor del av viltforvaltningen knytter seg til utøvelsen av jakt og fangst. Jakt og fangst har lange tradisjoner i Norge, og er en vital del av norsk friluftsliv - ca. 12 prosent av Norges voksne befolkning er registrerte jegere. Salg av jaktrettigheter utgjør en viktig del av det landbruksbaserte reiselivet og har stor økonomisk betydning. Boken gir en systematisk gjennomgang av samtlige bestemmelser i viltloven med relevant forskriftsverk og rettspraksis. Fremstillingen behandler også sentrale regler i hundeloven med betydning for viltet og regler om retten til jakt og fangst i lov om bygdeallmenninger. Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no, Universitetsforlagets e juridiske bibliotek. Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro. For mer informasjon og bestilling av gratis prøvetilgang, se kommentarutgaver.no. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i versjon på juridika.no.

Forlag: Aschehoug & Co Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 255
ISBN: 9788215023069 Vekt: 626 g
Innbinding: Innbundet Utgitt: 2016
Veil. pris: 639 Kategori: Rettskilder: lovgivning